Csiga csoport

Csiga csoport

 

’’A legnagyobb ajándék, amit egy gyereknek adhatsz,

ha őszinte szívvel figyelsz rá."

 

 

A csoport óvodapedagógusai: Sütőné Papp Viktória

Papp Esztella

Dadus nénink:

Lőrincz Andrea

Csoportlétszám: csoportunkban 25 vegyes életkorú kisgyermek jár.

 

A csiga csoportban lényegesnek tartjuk, hogy a gyerekek vidám közösségben nevelődjenek és minél több olyan élménnyel, gazdagodjanak, amelyre később is szívesen emlékeznek vissza.

Mindennapjaink középpontjában a gyermek áll, legjellemzőbb tulajdonságuk a nyitottság, kíváncsiság,, érdeklődés,  a tudni akarás és az önmegvalósítás.

Szeretnénk a gyermekeket egészséges, harmonikus személyiségekké formálni, akik jó beszédkészséggel, egészséges testi fejlettséggel, jó mozgáskészséggel és korunknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek.

Az ismeretszerzést játékos formában, változatos tevékenységeken keresztül a gyerekekkel együtt jó hangulatban igyekszünk megvalósítani. Érdeklődőek, tevékenyek, helyes közösségi és erkölcsi szabályokkal bírnak, boldog, súlyozott befogadó gyerekek. Érzékenyen fordulnak egymás felé, olyan dolgokat tudunk meg egymásról, amik által fejlődik a tolerancia az együttműködési készség és a szabálytudat. Megtanulja elfogadni és értékelni a másik embert akkor is ha valaki másmilyen mint ő maga. Az őket körülvevő környezet iránt fogékonyak természet szeretetére, védelmére érzékenyek.

Hagyományaink

Születésnapok, névnapok ünneplése a csoportban, hagyományokhoz kötődő közös süteménysütés (mézeskalács, farsangi fánk, egyszerűbb kis sütik, amivel egymásnak, és ha alkalom nyílik a szülőknek, testvéreknek kedveskedünk).

A családdal közösen együttműködve olyan programokat szervezünk, amiken keresztül a szülők, testvérek is részesei lehetnek óvodai életünknek. (pl.: közös barkácsolás, játszódélután, kertrendező zsíroskenyér-parti, családi sportnap)

Továbbá részesévé válhatnak csoportunk életének még a fényképeken keresztül, melyeket magunk készítünk egy –egy program vagy kirándulás alkalmával.

Fontos hogy a szülők érezzék a gyermekeik szeretetben, kiegyensúlyozott, nyugodt légkörben, biztonságban vannak csoportunkban.