Maci csoport

Maci csoport

„Minden gyerek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni személyisége tiszteletben tartását, szüksége van arra, hogy a saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen, joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes. Joga van hibázni, szüksége van a feltalálásra és alkotásra, szüksége van esztétikai érzelmekre, joga van bármiféle tudás megszerzésére.”

(Celestin Freinet)

 

A csoport óvodapedagógusai:

Illés Szilvia       Királyné Sziklai Annamária

 

Dadus nénink:

Baráth Szilvia

Csoportlétszám: Csoportunkba 25 vegyes 3-7 életkorú gyermek jár

 

„A gyermek akkor emlékszik rád holnap, ha ma vagy vele.”

Célunk, hogy a hozzánk járó gyerek előbb iskolásként, majd felnőttként is boldog, kiegyensúlyozott - az óvodás éveikre jó érzéssel visszaemlékező – emberekké váljanak.
Tesszük mindezt nyugalmas, családias légkört teremtve. Ösztönző környezetben – a gyerekeket gondolkodásra, a megoldások önálló megkeresésére buzdítjuk, - változatos tevékenységek során, játékos tapasztalat- és ismeretszerzés közben.

„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”

Meggyőződésünk, hogy eredményeket csak gyermekszerető bánásmód mellett, a gyerekekre való teljes odafigyeléssel, feltétel nélküli elfogadással, személyiségük tiszteletben tartásával lehet.
Éppen ezért egyéni ütemben, egyéni módon fejlesztjük képességeiket. A másság elfogadására, toleranciára neveljük a gyerekeket is.

Fontosnak tartjuk a következetes nevelést, az óvodapedagógusok, a dajka és a szülők közötti egyetértést bizonyos nevelési kérdésekben; ezért törekszünk a szülőkkel való bizalomra épülő együttműködés kialakítására.

Pedagógia célkitűzésünk még, hogy a gyerekben elültessük a természet megismerésének, tiszteletének és védelmének képességét, hogy felelősséggel gondolkodó felnőttekké váljanak.

Fontos feladatunknak tartjuk a néphagyományaink megőrzését is, melyeket a jeles napokon próbálunk meg feléleszteni és tovább örökíteni.

A legnagyobb elégedettséget az jelenti számunkra mégis az, ha a Maci csoportos gyerekek jó kedvvel jönnek óvodába és a nap végén élményekkel gazdagon térnek haza, hiszen olyan jó ehhez az összetartó közösséghez tartozni!

Kis gyermekem csak nézzél szerteszét éretted van itt minden, ami szép.”

(Várnai Zseni)